KALIDAS 021 Nekretnine Novi Sad Maksima Gorkog 36a

KALIDAS 021 Nekretnine Novi Sad


KALIDAS 021 Nekretnine Novi Sad  0637776233

Kalidas nekretnine - kontakt

Naša agencija pruža klijentima usluge posredovanja pri kupovini i prodaji nekretnina na podrucju Novog Sada. Svojim profesionalnim pristupom i raznovrsnom ponudom možemo zadovoljiti i najzahtjevniju klijentelu.

Naše kupce ceka velika ponuda nekretnina na tržištu. Našim klijentima koji žele da preko nas prodaju stanove nudimo besplatno reklamiranje u novimana i na internetu.

Naše usluge:
PREZENTUJEMO I DISTRIBUIRAMO NOVOIZGRADJENE STANOVE
PRODAJEMO – KUPUJEMO KORIŠCENE STAMBENE JEDINICE
PRONALAZIMO NOVE LOKACIJE ZA IZGRADNJU
U osnovne usluge Agencije "KALIDAS" spadaju:
-Razgledanje nekretnine
-Strucna procena tržišne vrednosti
-Pregovori i dovodjenje u vezu sa ozbiljnim kupcima
-Prezentacija nekretnine kupcima
-Prezentacija na web stranicama na internetu
-Pregled vlasnicke dokumetacije
-kontrola isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla
-Pregovori i priprema za zakljucenje Ugovora o kupoprodaji i drugih ugovora iz prometa nekretnina
-Izrada ugovora u saradnji sa Advokatskim kancelarijama
-Primopredaja poseda
-Ukljucivanje drugih strucnjaka po potrebi, geometara, gradjevinaca, arhitekata i drugih.
-Cuvanje licnih podataka nalogodavca, te ostalih podataka po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu.
Eticka nacela:
Svi zaposleni u Agenciji "KALIDAS" su obavezni poštovati temeljna eticka nacela profesije, cime se iskljucuju radnje koje bi mogle štetiti našim klijentima i drugim agencijama.

Agencija za nekretnine
KALIDAS 021 Nekretnine Novi Sad
KALIDAS 021 Nekretnine Novi Sad  Agencija za nekretnine
Novi Sad, Maksima Gorkog 36a
0637776233
0621020550
0637776233

Br. u registru 802