Raičević nekretnine  Deligradska 26

Raičević nekretnine


Raičević nekretnine   011/40-76-384 Agencija Raičević nekretnine osnovana je pre više od deset godina i danas je jedna od vodećih agencija u našoj zemlji, a njeno ime predstavlja sinonim kvaliteta, profesionalnosti i poverenja.

Agencija je nastala kao ideja jedne kreativne i hrabre žene, koja je svoju stvaralačku energiju i ljubav prema porodici i porodičnom domu pretočila u savremeni poslovni koncept. Na putu uspeha pridružili su joj se njeni sinovi, čime je celokupno poslovanje zasnovano na porodičnim vrednostima, a svaki član tima, svaki klijent i svaki saradnik agencije zapravo je deo jedne velike prodice. Svesni smo da je ljudski faktor ključ uspeha i poverenja, pa je naš osnovni cilj zadovoljstvo svih članova naše brojne porodice, posebno zadovoljstvo klijenata koji, nakon što jednom dođu u kontakt sa nama, ostaju naši verni prijatelji i rado nas preporučuju svima. To nam predstavlja posebnu satisfakciju i daje nam pokretačku energiju, jer se snaga svake porodice, baš kao i snaga armije, zasniva na lojalnosti njenih članova.

Danas agencija Raičević nekretnine ima veliki broj licenciranih i stručno obučenih agenata i menadžera koju su se posvetili pomaganju svakom klijentu da ostavari svoj životni san i bez problema dođe do doma koji želi. Svesni smo da je uspeh svake kuporodajne transkacije zasnovan na kvalitetu odnosa i na poverenju koje postoji između agenata i klijenata, pa najviše porodične vrednosti prenosimo u svaki aspekt našeg poslovanja – bilo da vam je potreban samo naš pravno-stručni savet, ili tražite kompletnu uslugu u prometu nekretnina.

Naš tim
Agencija Raičević nekretnine predstavlja veliku porodicu čiji su članovi brojni klijenti, agenti, saradnici i partneri. Ograničeni prostorom, na ovom mestu predstavićemo vam samo osnivače agencije i kreatore poslovnog koncepta, uz posebno isticanje značaja i nesebične pomoći svih naših agenata i klijenata, bez kojih agencija ne bi postala ono što je danas.

GORDANA RAIČEVIĆ
Idejni tvorac agencije Raičević nekretnine i njen pokretač, Gordana je dugogodišnjim radom i posvećenošću izgradila svoju reputaciju u svetu nekretnina. Njeno ime danas je svojevrsni brend, a sa jednakom sposobnošću procenjuje i nekretnine i potrebe klijenata, čemu u prilog govori činjenica da je profesionalni procenitelji nekretnina svakodnevno kontaktiraju za konsultacije. Poseduje izuzetne pregovaračke sposobnosti, a svojom smirenošću, prijateljskim nastupom i stručnim savetima osvojila je mnoge klijente i ljude iz branše.

PETAR RAIČEVIĆ
Na domaćem tržištu nekretnina Petar je jedan od najmlađih vlasnika agencija koji se ističe po svojoj profesionalnosti, preciznosti i predanosti poslu. Kao izuzetan poznavalac domaćih i svetskih tržišta nekretnina, Petar je odavno shvatio značaj promotivnih aktivnosti i jedan je od začetnika internet oglašavanja u oblasti nekretnina u Srbiji. Dinamični vizionar, sa ogromnim iskustvom u menadžmentu i strateškom konsaltingu u oblasti nekretnina, Petar je svoju pažnju usmerio na potpunu edukaciju agenata, unapređenje procesa rada, izgradnju snažne mreže odnosa i velike baze nekretnina.

NENAD RAIČEVIĆ
Kao najmlađi član agencije Raičević nekretnine, Nenad osvaja osmehom, lepom rečju i svojim pozitivnim stavom. U svet nekretnina ušao je postepeno i sa velikom pažnjom posvetio se unapređenju administrativnih aspekata poslovanja i praćenju i sprovođenju zakonodavnih regulativa koje prate oblast nekretnina. Kroz svakodnevnu komunikaciju sa agentima, klijentima i advokatima, Nenad predstavlja svojevrsnu nit koja povezuje sve segmente poslovanja i sve učesnike kupoprodajnih procesa.
Agencija za nekretnine
Raičević nekretnine
Raičević nekretnine   Agencija za nekretnine
Beograd, Deligradska 26
011/40-76-384
011/36-19-516

Br. u registru 305
Dalji razvoj agencije Raičević nekretnine usmeren je na strategiju širenja i unapređenja saradnje sa zemljama iz okruženja, uz permanentni rad na unapređenju kvaliteta postojećih usluga i podizanju standarda kvaliteta u oblasti prometa nekretnina na domaćem tržištu.