Tatalović Nekretnine Gradsko šetalište br. 167, 2. sprat